ทหารเรือจันทบุรีและตราด ร่วมแบ่งปันความสุขเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ทหารเรือจันทบุรีและตราด ร่วมแบ่งปันความสุขเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  (ชมคลิป)

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปี 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นาวาโท อกนิษฐ์ เตชะนันท์ ผบ.ฉก.นย.182 นำข้าราชการทหาร ร่วมแบ่งปันความสุขเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมมอบข้าวสาร 500 กิโลกรัม ถุงเท้านักเรียน หน้ากาก และน้ำยาล้างจาน พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน โดย นาวาตรี สวิท สุขสวัสดิ์ หน.ปฎิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน กปช.จต. เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานราชการ เข้าร่วม โดย นางสาวอุลัยพร เรืองไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านตาหนึกให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านตาหนึก ม 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 


ตามที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ประจำปีงงประมาณ 2564 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาหนึก โดยเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ให้เห็นความสำคัญ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งให้รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสา เพื่อให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งแนะนำสถาบันการศึกษาในส่วนของกองทัพเรือ สำหรับโรงเรียนบ้านตาหนึก เป็นโรงเรียน ขนาดเล็ก ที่ติดกับชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา มีโรงเรียนถึงชั้น ป.6 มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000