จ.สุโขทัย นำร่องการผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์) แก้ไขปัญหาความยากจน - ไทยเสรีนิวส์
จ.สุโขทัย นำร่องการผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์) แก้ไขปัญหาความยากจน

จ.สุโขทัย นำร่องการผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์) แก้ไขปัญหาความยากจน

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และคณะ ลงพื้นที่อำเภอคีรีมาศ และอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (แม่พันธุ์) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเพื่อประชาสัมพันธ์การนำร่องผสมเทียมโคเนื้อ (แม่พันธุ์)

โดยน้ำเชื้อโคทาจิมะ และน้ำเชื้อโควากิว ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 5 ราย จาก ธ.ก.ส. จังหวัดสุโขทัย คือ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสามพวง ,หมูที่ 1 ตำบลนาเชิงคีรี ,หมูที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอครีมาศ และพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพโคเนื้อแม่พันธุ์ จากนั้นทำการเหนียวนำให้เกิดการเป็นสัด และฉีดฮอร์โมนเร่งให้เกิดไข่และตกไข่ โดยในวันนี้ (21 ก.พ. 64) โคเนื้อแม่พันธุ์พร้อมที่จะได้รับการผสมเทียม

กิตติ​ พร​ดวงจันทร์​ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000