คลังนครพนม จับมือกรุงไทย ลงพื้นที่บริการประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเราชนะ - ไทยเสรีนิวส์
คลังนครพนม จับมือกรุงไทย ลงพื้นที่บริการประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเราชนะ

คลังนครพนม จับมือกรุงไทย ลงพื้นที่บริการประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเราชนะ

 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดนครพนม สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยและปกครองจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ให้บริการประชาชนผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษ กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและผู้สูงอายุในการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ จนครบทั้ง 12 อำเภอแล้ว ซึ่งมีการเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งเป็นวันละ 3 อำเภอ

สำหรับในวันนี้เรามาเปิดให้บริการพิเศษในส่วนของอำเภอธาตุพนม เนื่องจากจำนวนประชาชนของอำเภอธาตุพนม ยังมีจำนวนที่ต้องการทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้อยู่อีกมาก โดยการลงทะเบียนในวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือประชาชนที่มาสแกนใบหน้าและมาลงทะเบียนใหม่ โดยในส่วนของผู้ที่สแกนใบหน้านั้นเราได้มีการเก็บข้อมูลไปบันทึกในระบบของกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์แล้ว ดังนั้นในวันนี้ 400 กว่าคนจะมาเฉพาะเรื่องของการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น ส่วนอีกกลุ่มที่อาจจะไม่ว่างมาในวันที่ 17 ที่ผ่านมาจะต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเติมและสแกนใบหน้าให้แล้วเสร็จในวันนี้

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษ ประเภทผู้ป่วยติดเตียง คนพิการที่ไม่สามารถเดินทางมาได้นั้น ต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางอีกนิดนึงว่าจะให้ทำอย่างไร เพราะการแสกนใบหน้าจะต้องมีการหลับตา กระพริบตาเพื่อเก็บลักษณะของม่านตา ซึ่งผู้ป่วยบางรายก็ไม่อาจจะสามารถทำได้ และในตอนนี้ธนาคารกรุงไทยส่วนกลาง กำลังประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงประเภทนี้อย่างไร

ในส่วนการลงทะเบียนวันนี้เริ่มมาตั้งแต่เวลา 08:00 น. ซึ่งเราจะทำการลงทะเบียนให้จนกว่าจะครบหมดทุกคน สำหรับข้อมูลจำนวนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เราได้มีการลงพื้นที่ใน 12 อำเภอ และมีการเก็บตัวเลขของแต่ละอำเภอแต่ละท้องที่ตั้งแต่วันที่ 15 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไม่รวมเสาร์อาทิตย์นี้ รวมแล้วประมาณ 27,000 คน และในส่วนตรงนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในเรื่องของการลงทะเบียน โครงการเราชนะนี้

สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มพิเศษนี้ ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 และในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป นอกจากธนาคารกรุงไทยแล้วก็ยังจะมีธนาคาร ธกส. และธนาคารออมสินทุกสาขาที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านท่าน ที่ประชาชนสามารถจะเดินทางไปใช้บริการได้เลย

นอกจากนี้กระทรวงการคลังก็ยังเปิดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นอีกในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดนครพนม สำนักงานคลังจังหวัดนครพนมจะมีการเปิดให้บริการที่บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม รวมถึงสำนักงานสรรพากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด หรืออำเภอที่มีสาขาตั้งอยู่ก็เปิดให้บริการที่สำนักงานเช่นเดียวกัน

ด้าน นางพิศมร โพธิศร หนึ่งในผู้ที่มารับบริการในวันนี้ เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมารับบริการนั้นมีความสะดวกสบาย เจ้าหน้าที่ให้มาสแกนใบหน้าแล้วก็ขึ้นมารับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการวิธีการใช้สิทธิ์ ซึ่งขั้นตอนการใช้สิทธิ์ก็ไม่ยุ่งยากอะไร คือในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ให้ถือบัตรประชาชนไปที่ร้านค้าพร้อมกับรหัสที่ตนเองได้รับไปให้ร้านค้าตรวจเช็คให้ว่าเรามีสิทธิ์หรือไม่อย่างไร โดยเงินจะเข้างวดแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564

 

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000