อ.ตรอน เปิดเวทีประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา ระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน "อำเภอตรอนน่าอยู่" - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน เปิดเวทีประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา ระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน “อำเภอตรอนน่าอยู่”

อ.ตรอน เปิดเวทีประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนา ระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน “อำเภอตรอนน่าอยู่”

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ร่วมเวทีติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) ระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน “อำเภอตรอนน่าอยู่” จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และสนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมี ผอ.รพ.สต.หาดสองแคว ผู้แทน อบต.หาดสองแคว สภาผู้นำของหมู่บ้านเป้าหมาย ปี 2564 จำนวน 20 หมู่บ้าน จาก 5 ตำบล ของอำเภอตรอน เข้าร่วมเวที ในนามของอำเภอตรอน ขอขอบคุณทุกหน่วย/องค์กร/คน

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000