นอภ.เมืองอุบลฯ อำนวยความสะดวก ปชช.ลงทะเบียน “เราชนะ” - ไทยเสรีนิวส์
นอภ.เมืองอุบลฯ อำนวยความสะดวก ปชช.ลงทะเบียน “เราชนะ”

นอภ.เมืองอุบลฯ อำนวยความสะดวก ปชช.ลงทะเบียน “เราชนะ”

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่ 2 เจ้าหน้าที่ TambonSmartTeam และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย

ที่ออกหน่วยมาให้บริการรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”ให้กับกลุ่มประชาชนและร้านค้าที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และให้บริการในการยืนยันตัวตนให้กับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อแบลราชธานี ซึ่งระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ เสร็จสิ้นในเวลา 17.20 น.

ทั้งนี้ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้สรุปผลการให้บริการ ดังนี้ กลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน 486 ราย กลุ่มประชาชนที่มารับบริการยืนยันตัวตน 59 ราย ร้านค้าที่มาสมัครลงทะเบียน คนละครึ่ง 44 ราย ร้านค้าที่มาสมัครลงทะเบียน เราชนะ 13 ราย รวมผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 602 ราย ซึ่งผลการลงทะเบียนในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000