"มล.ปนัดดา ดิศกุล" บรรยายพิเศษ "ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรม เพื่อการสืบสาน รักษาและต่อยอด" - ไทยเสรีนิวส์
“มล.ปนัดดา ดิศกุล” บรรยายพิเศษ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรม เพื่อการสืบสาน รักษาและต่อยอด”

“มล.ปนัดดา ดิศกุล” บรรยายพิเศษ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรม เพื่อการสืบสาน รักษาและต่อยอด”

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรม เพื่อการสืบสาน รักษาและต่อยอด” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหัวหิน กว่า 500 คน และนักเรียนนายสิบ กว่า 2000 คน

โดยหัวข้อการบรรยายมีเนื้อหาสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนมีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นคนดีของสังคม
โดยมีนายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอหัวหิน กล่าวต้อนรับ และนายสุชาติ ปรีเปรม ผอ.โรงเรียนหัวหิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ เดชะปัญญา คณะครูโรงเรียนหัวหิน, พลตรีมานพ น่วมบัว ผบ.โรงเรียนนายสิบทหารบก ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่เข้าอบรมให้มีความรักสามัคคี ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชน

นายชุมพล สุขโสภา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000