กฟผ. เปิดห้องทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แห่งเดียวในไทย มุ่งให้บริการตลอด 24 ชม. พร้อมขยายตลาดธุรกิจสู่อาเซียน - ไทยเสรีนิวส์
กฟผ. เปิดห้องทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แห่งเดียวในไทย มุ่งให้บริการตลอด 24 ชม. พร้อมขยายตลาดธุรกิจสู่อาเซียน

กฟผ. เปิดห้องทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แห่งเดียวในไทย มุ่งให้บริการตลอด 24 ชม. พร้อมขยายตลาดธุรกิจสู่อาเซียน

 

นางวีนัส หลงสมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี ถ.บางนา-ตราด แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการทดสอบที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 75 kV และพัฒนาศักยภาพในการทดสอบมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบนี้ สามารถทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV ได้แห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการตรวจเช็คสภาพและประเมินความเสียหายของอุปกรณ์ เพื่อคาดการณ์การซ่อมแซมล่วงหน้าและลดโอกาสที่จะสูญเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ดังกล่าว

สำหรับศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV จะใช้ในการดำเนินงาน 3 รูปแบบ ได้แก่
1. Commissioning Test คือ การทดสอบเพื่อนำไปใช้งานจริง
2. Inspection Test คือ การทดสอบเพื่อตรวจสอบดูความเสียหายเป็นส่วน ๆ
3. Maintenance Test คือ การทดสอบเพื่อการบำรุงรักษา

ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการทดสอบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรายงานผลการทดสอบ รวมถึงพัฒนา Application เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานการณ์การดำเนินงานได้ตลอด 24 ชม. ด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงให้แก่หน่วยงานภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจัดฝึกอบรมการปฏิบัติการทดสอบ พร้อมออกใบรับรองให้แก่หน่วยงานภายนอก อีกด้วย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000