จังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 - ไทยเสรีนิวส์
จังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

จังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ หน้าศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยได้กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2556 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์วัตถุประสงค์ของการจัดงานมะขามหวาน เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อย่างกว้างขวาง รวมถึงการส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรกระตุ้นให้เกิดการปลูกการพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานชนิดต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีมาตรฐานออกสู่ตลาดโลก

หลังจากแถลงข่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการได้ออกเยี่ยมชมบูธต่างๆที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้โดยมีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากมาร่วมงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000