ลำปางจับมือภาคีเครือข่าย ต.เมืองมาย จัดเวที “จุดประกาย ขายความคิด” ภายใต้โครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564 - ไทยเสรีนิวส์
ลำปางจับมือภาคีเครือข่าย ต.เมืองมาย จัดเวที “จุดประกาย ขายความคิด” ภายใต้โครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564

ลำปางจับมือภาคีเครือข่าย ต.เมืองมาย จัดเวที “จุดประกาย ขายความคิด” ภายใต้โครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการจัดเวที “จุดประกาย ขายความคิด” ภายใต้โครงการตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ประจำปี 2564

โดยได้รับเกียรติจาก นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิดงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง มีผู้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเวที จำนวน 45 คน ประกอบด้วย เด็กเยาวชน หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย หน่วยงาน One Home พม.ลำปาง

เพื่อระดมความคิดทุนทางสังคมในพื้นที่ค้นหาผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆให้ได้รับสิทธิและได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอวิเคราะห์สภาพปัญหาในชุมชนด้านสังคมเพื่อหาปัญหานำมาแก้ไขเพื่อสังคมมีชีวิตมีความสุขเป็นอยู่ทีดีขั้น

โดยได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 (สสว.9) เจ้าหน้าที่กลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย ได้ถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินโครงการฯ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการในพื้นที่ตำบลเมืองมาย พร้อมทั้งจัดทำแผนร่วมกันโดยยึดครอบครัวเป็นฐาน สร้างสวัสดิการถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000