พ่อเมืองนครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านหนองสังข์ในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว - ไทยเสรีนิวส์
พ่อเมืองนครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านหนองสังข์ในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

พ่อเมืองนครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านหนองสังข์ในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์​ 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก เป็นหมู่บ้านชนเผ่าไทกะเลิง มีพื้นที่ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน (บ้านแฝด) ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,7,8,10 และ 11 ซึ่งอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ วิถีไทกะเลิงหนองสังข์ ที่เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย โดยมีศิลปะวัฒธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น

การรำกลองตุ้ม การรำทอผ้ามุก ส่วนอาหารก็มีเมนูประจำชนเผ่าและเป็นอาหารประจำธาตุที่เป็นโยชน์และให้พลังงานต่อร่างกาย เช่น ไก่ดำต้มหม้อดิน แจ่วบองริมสวน เป็นอาหารประจำธาตุลม แกงขะยุขะยะ ซึ่งเป็นแกงปลาเล็กปลาน้อย กุ้งฝอย แมงเหนี่ยว ใส่ผักรวม เป็นอาหารประจำธาตุน้ำ และข้าวฝันซึ่งเป็นอาหารหวานเป็นอาหารประจำธาตุดิน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านหนองสังข์ ที่มีอายุลายผ้ามากกว่า 100 ปี

ซึ่งในอดีตผ้าที่ทอจะถูกนำไปใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆ เท่านั้น เช่น งานบวช งานแต่งงาน และไม่ได้ทอให้มีลวดลายที่หลากหลายมาก แต่ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าได้คิดค้นรูปแบบ รูปลักษณ์และลวดลายเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและความชื่นชอบของบุคคลทั่วไป สามารถใช้ได้ในทุกโอกาส ซึ่งจะมีทั้ง เครื่องนุ่งห่ม ผ้าคลุมไหล่ เครื่องประดับตกแต่งบ้าน ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทั้งหมดคนในชนเผ่าต่างก็มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงานของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

และรัฐบาลก็มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความรักสามัคคีกลมเกลียว

ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดจึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้านชนเผ่าไทกะเลิงให้เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ภายใต้สโลแกน “ล่องเรือชมหนองสังข์ นั่งซาเล้งแยงวิถีไทกะเลิง เบิ่งผ้าโบราณจกหีแข้” และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดนครพนม เช่น องค์พระธาตุพนมที่มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจึงได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจโดยได้ไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ “พระธรรม” วัดศรีเจริญสุข หมู่ที่ 10 เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ “ครามอินดี้” หมู่ที่ 2 และนั่งซาเล้งชมโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำหนองสังข์ สวนสาธารณะดอนตาทอง หมู่ที่ 7 ชมวิถีการทำมาหากิน ที่เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านหนองสังข์ที่มีความผูกพันกับน้ำ ที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000