สมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง เตรียมจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ 100 ปี เศรษฐีดงแม่นางเมือง ในวันอนุรักษ์มรดกไทย - ไทยเสรีนิวส์
สมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง เตรียมจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ 100 ปี เศรษฐีดงแม่นางเมือง ในวันอนุรักษ์มรดกไทย

สมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง เตรียมจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ 100 ปี เศรษฐีดงแม่นางเมือง ในวันอนุรักษ์มรดกไทย

 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ นายกสมาคมรักดงแม่นางเมือง พร้อมด้วยกรรมการ และอนุกรรมการ ประชุมเพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในส่วนของ ต.เจริญผล เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ สมาคมรักษ์ดงแม่นางเมือง

พร้อมทั้งกำหนดกรอบการทำงาน และมอบหมายหน้าที่ ให้กรรมการรับผิดชอบในการจัดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์100ปี เศรษฐีดงแม่นางเมือง ซึ่งเลื่อนมาเป็น วันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ขับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๓ และครบรอบ ๔ ปี สถาปนาสถานีโทรทัศน์ BMC TV (ชมคลิป)
"โนนดู่หนองแวง" สุดยอด คว้าแชมป์หุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับชาติ พร้อมถ้วยคะแนนรวมระดับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ
ศรัทธาหลั่งไหลทอดกฐินสามัคคีบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบางเตยกลาง สามโคก ปทุมธานี
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ชมคลิป)
มนร. ลงนามโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนการเกษียณอายุราชการ
ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจครูเปิดเทอมใหม่ ประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000