สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศชื่อ 35 แข้งชบาแก้ว U17 เตรียมคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย - ไทยเสรีนิวส์
สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศชื่อ 35 แข้งชบาแก้ว U17 เตรียมคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมฟุตบอลฯ ประกาศชื่อ 35 แข้งชบาแก้ว U17 เตรียมคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย

 

 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประกาศรายชื่อ 35 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เข้าเเคมป์เก็บตัวครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกจังหวัดชลบุรี ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AFC U17 Women’s Asian Cup 2022 Qualifiers ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 18 – 26 กันยายน 2564

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
1. รวิสรา พืชผล สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ปาริชาติ ทองรอง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. นันท์นภัส กุจันทร์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. สุวรรณหงส์ กุลโคตร สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
5. วิลาสินี นาคทัด สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
6. มันทนา แสงอรุณ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
7. ธิรดา ตรีกุล สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
8. ชนันท์ญา เกินเหลือ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
9. พัชรีรัศม์ ถนอมวงษ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
10. อริสรา แฟนไธสง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
11. พิชญธิดา มะโนวัง สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
12. อรณิชา อินชื่น สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
13. ทักษวดี ชุมพันธ์ สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
14. อรปรียา พามา สังกัด โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
15. ธัญชนก ชื่นอารมณ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
16. ธนพร ชัยยิ่ง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
17. ทิฑัมพร ยาวะระ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี


18. อนาพร อามันพงษ์ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
19. กันติศา อินชำนาญ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
20. รัฐวลิน อินทรบำรุง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
21. ภิญญาดา พัฒกอ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
22. วิรัญญา แกว่นกสิกรรม สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
23. จิรภิญญา อินเต็ม สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
24. อัยมี่ คะหะปะนะ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
25. พิมพกานต์ พรมสี สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
26. พีชญาภรณ์ อินทอง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
27. สายชล แดงบุญเรือง สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
28. พรทิพา ทองลือ สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
29. พันพัสสา มีมาก สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
30. ณัฐชา แก้วอันตา สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
31. มานิตา เจริญพืช สังกัด โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
32. ณัฐนรี งามเชย สังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
33. สกุลการต์ ชุมภูแสง สังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
34. สุพรรษา ตรีสุโท สังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)
35. ธาดาวรรณ ภูวนวิจักขณ์ สังกัด โรงเรียนศึกษานารี

สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องมารายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกจังหวัดชลบุรี ภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติชลบุรี พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำการฝึกซ้อม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000