"หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย" ประชุมร่วมกลุ่มบริษัทฯ ปลูกกัญชารายใหญ่ของไทย พร้อมสนับสนุนปลูกเชิงธุรกิจอาหารและยา ตามนโยบายของรัฐบาล - ไทยเสรีนิวส์
“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ประชุมร่วมกลุ่มบริษัทฯ ปลูกกัญชารายใหญ่ของไทย พร้อมสนับสนุนปลูกเชิงธุรกิจอาหารและยา ตามนโยบายของรัฐบาล

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ประชุมร่วมกลุ่มบริษัทฯ ปลูกกัญชารายใหญ่ของไทย พร้อมสนับสนุนปลูกเชิงธุรกิจอาหารและยา ตามนโยบายของรัฐบาล

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริษัท CS GROUP จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก เขต ห้วยขวาง รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ผศ.ดร.นิภาพร อามัสสา หัวหน้าคณะวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มทร.อีสาน พ.ท.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายฯ และ นางนิตยา นาโล รองประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมกับทาง คุณอุดม หวาง (Mr.Udom Wang) ประธานบริษัท CS GROUP จำกัด (มหาชน)

ดร.ธนัช เชี่ยวชาญอักษร (Dr.Thanat Cheawchanakson) รองประธานบริษัท CS GROUP จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มทุนดูแลเครือข่ายบริษัทฯ ที่ผลิตอาหารและยาส่งจำหน่ายภายในประเทศไทยและต่างประเทศ มากกว่า 100 บริษัท และยังเป็นที่ตั้งของ เครือข่ายมูลนิธิสิ่งแวดล้อมอาเซียน AEC นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์ประสานงานสำนักงานสหประชาชาติจีน (United Nations – UN) ประจำประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปลูกกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และผลิตอาหารและยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกอย่างถูกต้องตามกรอบกฎหมาย พ.ร.บ.การปลูกกัญชา-กัญชง ยาเสพติดประเภท5

และล่าสุด คุณอุดม หวาง (Mr.Udom Wang) ประธานบริษัท CS GROUP จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปลูกกัญชากับทางมหาวิทยาลัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไทย ส่งให้กับทาง อย.ผลิตอาหารและยา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มากกว่า 3,500 กิโลกรัม นั้นหมายความว่าทางบริษัทฯ จะต้องทำโดมปลูกกัญชา ทั่วทั้งประเทศไทยกว่า 9,000 โดม ขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ได้มอบความไว้วางใจให้ทางเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ปลูกกัญชาและกัญชงให้กับทางบริษัทฯได้ 2 เส้นทาง คือ

บริษัท CS GROUP จำกัด (มหาชน) ทำข้อตกลงสัญญา (MOA) สร้างโดมกัญชา ขออนุญาตขยายปลูกกัญชานอกเขต และมอบหมายให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาได้เลย และบริษัท CS GROUP จำกัด (มหาชน) ทำข้อตกลงสัญญา (MOA) สร้างโดมกัญชา ขออนุญาตขยายปลูกกัญชานอกเขต ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการปลูกกัญชาแล้วขยายปลูกกัญชานอกเขต ต่อไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถปลูกกัญชาให้ได้เลย ซึ่งทุกอย่างได้ดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมาย พ.ร.บ.การปลูกกัญชา ที่ยังเป็นยาเสพติดประเภท 5 อยู่เหมือนเดิมทุกประการ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000