เลขาธิการ สปส. แจงรายละเอียด โครงการ ม33เรารักกัน พร้อมย้ำ เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 21 ก.พ.- 7 มี.ค.64 นี้ - ไทยเสรีนิวส์
เลขาธิการ สปส. แจงรายละเอียด โครงการ ม33เรารักกัน พร้อมย้ำ เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 21 ก.พ.- 7 มี.ค.64 นี้

เลขาธิการ สปส. แจงรายละเอียด โครงการ ม33เรารักกัน พร้อมย้ำ เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 21 ก.พ.- 7 มี.ค.64 นี้

 

รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ภายใต้กำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการ ม33เรารักกัน โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยาผู้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 นี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึง การดำเนินงาน ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ และเงื่อนไขในโครงการ ม33เรารักกัน ว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ คือ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ม33เรารักกัน ผู้มีสิทธิข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มี.ค.2564 จากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง Application “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 ในการนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่าน Application “เป๋าตัง” ในวันที่ 22 , 29 มีนาคม และ 5 , 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้ Application “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ได้ในวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ ม33เรารักกัน สามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่าน Application “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินเข้า Application “เป๋าตัง” ในวันที่ 12 และ19 เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้ Application “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ในวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตามโครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการ ม33เรารักกัน ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” อีกด้วย นายทศพล กล่าวทิ้งท้าย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000