นครพนม แจ้งผู้มาจากสมุทรสาคร และปทุมธานีต้องกักตัว14วัน - ไทยเสรีนิวส์
นครพนม แจ้งผู้มาจากสมุทรสาคร และปทุมธานีต้องกักตัว14วัน

นครพนม แจ้งผู้มาจากสมุทรสาคร และปทุมธานีต้องกักตัว14วัน

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 25/2564 พร้อมนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ติดตามประเด็นการระบาด COVID-19 จังหวัดปทุมธานี

หลังปฏิบัติการ Active Case Finding และพบการติดเชื้อโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้น โดยมีมติเห็นชอบให้จัดทำมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวคือ ต้องมีหนังสือรับรองออกนอกจังหวัด บันทึกข้อมูลผ่าน App. NPM-COVID-19 และไทยชนะ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (D-M-H-T-T) “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ” กักตัวที่บ้าน 14 วัน รวมทั้งยังคงให้มีการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ชื่นชมอำเภอปลาปาก และอำเภอนาแก เรื่อง ระบบการจัดการตลาดนัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างดี พร้อมฝากทุกพื้นที่ดำเนินการเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 7 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และอ่างทอง มาตรการของจังหวัดนครพนม ให้บันทึกข้อมูลผ่าน App. NPM-COVID-19 และไทยชนะ รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (D-M-H-T-T) “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ”

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบภาพรวมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.) ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 1 ราย ผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient Under Investigation) ปี 2564 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 113 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 15 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย (สิ้นสุดการติดตามวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 5,632 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 5,632 ราย ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) ปี 2564 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 12 ราย คงเหลือติดตาม จำนวน 2 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564)

ในส่วนของการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564) มีตัวเลขผู้เดินทางรายใหม่ 0 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 110 ราย เดินทางกลับแล้ว 4 ราย ครบกำหนดติดตาม 64 ราย คงเหลือติดตาม 42 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 27 กุมภาพันนธ์ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.)

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000