บริหารดี! "จุรินทร์" นำประกันรายได้ผ่าน ครม.ทุกตัว เดินหน้ามุ่งช่วยเกษตรกร ล่าสุดปาล์มทะลุ 7.50 บาท - ไทยเสรีนิวส์
บริหารดี! “จุรินทร์” นำประกันรายได้ผ่าน ครม.ทุกตัว เดินหน้ามุ่งช่วยเกษตรกร ล่าสุดปาล์มทะลุ 7.50 บาท

บริหารดี! “จุรินทร์” นำประกันรายได้ผ่าน ครม.ทุกตัว เดินหน้ามุ่งช่วยเกษตรกร ล่าสุดปาล์มทะลุ 7.50 บาท

 

 

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์สินค้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ราคาเฉลี่ยผลปาล์มในแหล่งผลิตสำคัญ อ้างอิงราคา ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้จ.สุราษฎร์ธานี กก.ละ 6.90 – 7.50 บาท จ.กระบี่ กก.ละ 7.00 – 7.30 บาท จ.ชุมพร กก.ละ 6.90 – 7.50 บาท จ.นครศรีธรรมราช กก.ละ 7.20 – 7.40 บาท จ.พังงา กก.ละ 7.00 บาท จ.ตรัง กก.ละ 6.60 – 7.00 บาท จ.ปัตตานี กก.ละ 6.90 บาท ราคาน้ำมันปาล์มดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ อยู่ที่ กก.ละ 39.50 – 40.00 บาท

นางมัลลิกา กล่าวว่า ตอนนี้ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้จากการขายผลผลิตมากขึ้นขณะนี้ชาวสวนปาล์มบำรุงรักษาต้นปาล์มให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีผลผลิตคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น เพราะปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเกษตรในโครงการประกันรายได้ตัวเดียว ที่ราคายังสูงกว่าราคาประกันรายได้ โดยปัจจุบันราคาปรับตัวสูงขึ้นทะลุกิโลกรัม (กก.) ละ 7.50 บาท ขณะที่ราคาประกันรายได้อยู่ที่ กก.ละ 4.00 บาท เกษตรกรกว่า 3.7 แสนราย ต้องการให้มี “หลักประกัน” ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

“ราคาที่สูงขึ้น ถือเป็นผลดีกับชาวสวนปาล์ม ที่ขายผลผลิตและมีรายได้สูงขึ้น แต่เพื่อให้มีหลักประกันไว้รองรับ กรณีที่ราคาปาล์มปรับตัวลดลง ก็ต้องมีโครงการประกันรายได้เอาไว้ยัน แต่มั่นใจว่าปีนี้ ราคาปาล์มเกษตรกรจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ปาล์มน้ำมัน ถือเป็นพืชเกษตรที่ราคาดีทำให้โครงการประกันรายได้ปีแรก มีการจ่ายส่วนต่างในงวดที่ 1 และ 2 พอมางวดที่ 3-5 ไม่ต้องจ่าย มาจ่ายอีกครั้งงวดที่ 6-10 แต่งวดที่ 11-13 ก็ไม่ต้องจ่าย ทำให้ปีแรกที่ดำเนินการตั้งแต่ 1 ต.ค.2562 ถึง 30 ธ.ค.2563 กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้ชาวสวนปาล์มจำนวน 378,892 ครัวเรือน วงเงิน 7,221 ล้านบาท คิดเป็น 55.55% ของวงเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้เกษตรกรที่ตั้งไว้ 13,000 ล้านบาท เป็นการบริหารของรัฐบาลโดยโครงการปีแรกแบบที่รัฐยังมีเงินเหลือเพราะไม่ต้องจ่ายชดเชยมาก

สำหรับโครงการประกันรายได้ปาล์มปีที่ 2 ยังคงเงื่อนไขเหมือนเดิม คือ ประกันรายได้ที่ราคา กก.ละ 4.00 บาท และล่าสุดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำโครงการประกันรายได้ ปีที่ 2 สำหรับสินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครบหมดทุกตัวแล้ว โดยปาล์มน้ำมัน เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งมีมติอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000