"ภาณุ" เรียกนักกีฬา​เก็บตัว ดันปันจักสีลัตเข้าโอลิมปิก - ไทยเสรีนิวส์
“ภาณุ” เรียกนักกีฬา​เก็บตัว ดันปันจักสีลัตเข้าโอลิมปิก

“ภาณุ” เรียกนักกีฬา​เก็บตัว ดันปันจักสีลัตเข้าโอลิมปิก

 

นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากีฬาปันจักสีลัตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานให้กับสมาคมนำไปสู่ชื่อเสียงของประเทศชาติตามลำดับโดยเรียกนักกีฬาเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมส่งเข้าร่วมแข่งขันในรายการ เอเชี่ยน​อินดอร์​ แอนด์​มา​ร์เชีย​ลอาร์ต​เกมส์​ (Asian Indoor Martial Art Games)​ ครั้งที่ 6 ที่จัดแข่งในประเทศไทย และรายการซีเกมส์ (Sea Games)​ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม และสั่งการให้อาจารย์นักรบ ทองแดง ประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมฯ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลทั่วไป และบุคลากรของสโมสรสมาชิกทั่วประเทศอีกด้วย

อาจารย์นักรบ ทองแดง รองเลขา​ธิการและประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศ​ไทย กล่าวว่า ความรู้ความเข้าใจในวิธีการเล่น ทักษะที่ถูกต้อง เทคนิคที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพัฒนากีฬา กอรปกับสหพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกติกาใหม่ ( Version March 2020) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันกีฬาปันจักสีลัตสู่กีฬาโอลิมปิคเกมส์ สมาคมฯจึงจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2564 สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรการอบรม สมาคมจะมอบใบ Certificate (ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนระดับพื้นฐาน)

และสามารถเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนในรายการทึ่สมาคมให้การรับรองได้ ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว เลขาธิการสมาคมฯกล่าวว่าตอนนี้สมาคมได้เรียกนักกีฬา จำนวน 21 คน มาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา ที่ผมเป็นรองอธิการฯ ผมได้ดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิด และระมัดระวังเป็นพิเศษในทุกเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด นักกีฬาจึงมุ่งซ้อมแบบ Individual ไปก่อนในระยะแรกและจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับ เพื่อสร้างผลงานให้กับสมาคมตามดำริของท่านนายกสมาคมฯ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000