ผอ.สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้แนวทางเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน จชต. - ไทยเสรีนิวส์
ผอ.สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้แนวทางเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน จชต.

ผอ.สนภ.4 นทพ. ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้แนวทางเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน จชต.

 

พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและให้แนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตามข้อเน้นย้ำของ พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทุกมิติ ของ สำนักงานพัฒนาภาค 4 ส่วนหน้า

ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องกับประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 14 กลุ่ม และสมาชิกกลุ่มบ้านโหนด จ.สงขลา

พร้อมกันนี้ได้มอบ แร่ธาตุก้อน, เวชภัณฑ์ และถังหมักหญ้า ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ ที่เป็นสมาชิก ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. กลุ่มบ้านโหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อีกด้วย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000