รองพ่อเมืองลำปาง จับมือ one Home พม. มอบบ้านผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งแต่ไม่ไร้ที่อยู่อาศัย - ไทยเสรีนิวส์
รองพ่อเมืองลำปาง จับมือ one Home พม. มอบบ้านผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งแต่ไม่ไร้ที่อยู่อาศัย

รองพ่อเมืองลำปาง จับมือ one Home พม. มอบบ้านผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งแต่ไม่ไร้ที่อยู่อาศัย

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงาน one Home พม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ประธาน อพม.จังหวัด ผู้นำท้องที่ ปลัดเทศบาลเวียงตาลและจนท.นักพัฒนาชุมชนภาคีเครือข่ายอำเภอห้างฉัตร ร่วมบูรณาการมอบบ้าน นายสมพิศ นามสมมุติ อายุ 62 ปี ไม่ที่ดินของตนเองชุมชนให้อาศัยที่สาธารณะท้ายหมู่บ้านหอวัง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงตาล

ในการนี้ได้เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการชื่อ นายหน่อคำ นามสมมุติ ผู้พิการ อายุ 62 ปี ยากจน ดูแลแม่
คนที่ 2 ชื่อนายปัด นามสมมุติ หมู่ 5 อายุ 76 ปี ไม่มีผู้เลี้ยงดู คนที่ 3 ชื่อนายสมพิศ นามสมมุติ หมู่ 5 เป็นผู้สูงอายุป่วยเป็นวัณโรค ไม่มีรายได้ บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 ที่มีผู้อายุและผู้พิการสภาพบ้านหลังคาและพนังบ้านทรุดโทรมมีความเป็นอยู่ภาวะยากลำบากเนื่องจากเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอยู่กันรวม 3 คน ทุกๆ เดือนได้รับสิทธิสวัสดิการได้รับเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการในการใช่จ่ายชีวิตประจำวัน

ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุและผู้พิการทั้ง 3 คน หน่วยงาน one Home พม.ลำปางได้มอบอุปโภค บริโภคสิ่งของที่จำเป็นในครั้งนี้ พร้อมช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมบ้านจากหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดหาวัสดุปรับปรุงซ่อมบ้านในงบประมาณ 20,000 บาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางช่วยเหลือเงินผู้มีรายได้น้อยจำนวน 3,000 บาท พร้อมวางแผนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระยะยาวในการไช่ชีวิตต่อไป

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000