กาชาดนครพนม รุดเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือวัดประดิษฐ์ถาวร ที่ถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหลัง - ไทยเสรีนิวส์
กาชาดนครพนม รุดเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือวัดประดิษฐ์ถาวร ที่ถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหลัง

กาชาดนครพนม รุดเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือวัดประดิษฐ์ถาวร ที่ถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหลัง

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้รับการรายงานว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้ศาลาการเปรียญวัดประดิษฐ์ถาวร หมู่ที่ 7 บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 04.00 น. และภัยสิ้นสุดลงใน เวลา 07.00 น. เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้รับทราบข่าว นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งประสานงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและอำเภอนาแก ร่วมนำความช่วยเหลือรุดลงพื้นที่ในเวลา 13.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมถวายเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท มอบชุดธารน้ำใจ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม น้ำดื่ม พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค อื่นๆ ณ วัดประดิษฐ์ถาวรหมู่ที่ 7 บ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000