ปชป.ตั้ง 3 ทีมยุทธศาสตร์ ชักธงรบเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 เมืองคอน ตั้งเป้าคว้าชัยชนะ - ไทยเสรีนิวส์
ปชป.ตั้ง 3 ทีมยุทธศาสตร์ ชักธงรบเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 เมืองคอน ตั้งเป้าคว้าชัยชนะ

ปชป.ตั้ง 3 ทีมยุทธศาสตร์ ชักธงรบเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3 เมืองคอน ตั้งเป้าคว้าชัยชนะ

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ ดร.เจริญ คันธวงศ์ กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค นายนราพัฒนาแก้วทอง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสมาร์ท เดโมแครต นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นายทินกร อ่อนประทุม ฯลฯเพื่อพิจารณาแนวทางยุทธศาสตร์สู่ชัยชนะ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ที่มี นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นผู้สมัคร โดยมียุทธศาสตร์สำคัญที่จะเน้นการเข้าถึงประชาชนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และผลงานพรรคจากอดีต ปัจจุบันและอนาคต


นางดรุณวรรณ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติตั้งทีมยุทธศาสตร์เพื่อช่วยสนับสนุนการหาเสียง 3 คณะ คือ
1.ทีมยุทธศาสตร์ด้านโซเชียลมีเดีย ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการรณรงค์หาเสียงผ่านโลกออนไลน์ มีนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคฯ เป็นหัวหน้าทีม 2.ทีมปฏิบัติการพิเศษ ทำหน้าที่ในการดูแลตรวจสอบความโปร่งใสในการเลือกตั้ง มีพล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ หรือ ผู้การแต้ม อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เป็นหัวหน้าทีม และ 3.ทีมประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอกพรรค ทำหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกพรรคเพื่อช่วยสื่อสารนโยบายที่สำคัญ มีคุณหญิงกัลยา โสภณพิช ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอกพรรคเป็นหัวหน้าทีม โดยทั้งหมดนี้จะทำงานประสานกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรค ตัวผู้สมัคร และทีมงานของผู้สมัครในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดความสุจริตในการหาเสียง นำเสนอนโยบายและผลงานที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์แล้ว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้กำชับและให้แนวทางไว้

“การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ครั้งนี้ พรรคเชื่อมั่นว่าจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน นอกจากตัวผู้สมัครคือนายพงศ์สินธุ์ ที่มีความได้เปรียบเพราะทำงานคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน รวมถึงผลงานของพรรคก็เป็นที่ประจักษ์หลายด้าน เช่น โครงการประกันรายได้ยางพารา ปาล์ม ที่ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และที่ผ่านมาการทำงานของพรรคในรัฐบาลได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานที่ยึดถือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน เน้นการทำงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องทำได้ไวทำได้จริงในทุกเรื่อง ดังนั้นพรรคมีเป้าหมายเดียวคือชัยชนะ จึงเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ มีการวางแผนที่ดีและมียุทธศาสตร์ที่ครบด้าน ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของพรรคที่เป็นพรรคของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และให้โอกาสผู้สมัครของพรรคคือนายพงศ์สินธุ์ ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำงานเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช” นางดรุณวรรณ กล่าว

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000