เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือดร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว.ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล - ไทยเสรีนิวส์
เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือดร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว.ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล

เกษตรกร จ.ชัยภูมิ ผู้ปลูกหัวหอมแดงขายเดือดร้อนหนัก ราคาตกต่ำ พากันเข้าพบ สว.ยื่นหนังสือให้ช่วยเหลือผ่านไปถึงรัฐบาล

 

 


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชัย มีชำนาญ นายเฉลียว จันทร์โรจน์ นายนิพนธ์ ศิลปอนันต์ และ ดร.นิรันดร์ อุทัยกาญจนกุล ที่ปรึกษาษาคณะทำงานประชาธิปไตยการเมืองวิถีใหม่ ในคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้พาตัวแทนเกษตรกร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ มีนายประเสริฐ งิมขุนทด นายทองเบิ้ม เขตจัตุรัส นายวรากร บำรุง นางดวงจันทร์ การปลูก นายศิริวัฒน์ ภิรมย์ชม และนางสุมานา บำรุง ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกหัวหอมแดงขายนับร้อยครัวเรือน ได้พากันมายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกับนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กับนายออน กาดกระโทก รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1

ซึ่งนายวิชัย มีชำนาญ ตัวแทนเกษตรกรที่ยื่นหนังสือได้กล่าวกับนายแพทย์ พลเดชฯ และนายออน กับ สว.ทั้ง 2 ท่านว่า ที่จริงแล้วเกษตรกรนับร้อยคนจะร่วมเดินทางมายื่นหนังสือด้วย พวกตนขอร้องให้ส่งตัวแทนมาพบ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด 19 ไม่สดวกในการเดินทางขอให้ส่งตัวแทนผู้ปลูกหัวหอมแดงมา ขณะนี้เกษตรกรต่างคนต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้า

เนื่องจากหัวหอมแดงเมื่อถึงฤดูเก็บขายกลับขายไม่ได้ราคา ขาดทุนแถมมีหนี้สินล้นพ้นตัว ทุกปีหัวหอมแดงจะขายได้ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท เกษตรกรก็อยู่กันได้ แต่ปีนี้หัวหอมแดงกลับไม่มีราคา แถมถูกพ่อค้าแม่ค้ากดราคาเหลือกิโลกรัมละ 8 -12 บาท ขาดทุน แถมมาเจอกับโรคโควิด 19 อีก เกษตรกรยิ่งเดือนร้อนหนักไปอีก พวกตนเห็นว่าเกษตรกรเขาเดือดร้อนกันจริงๆ จึงได้พากันมาพบสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทั้ง 2 ท่าน เห็นว่าน่าจะช่วยเหลือประสานงานไปทางรัฐบาลได้รวดเร็ว ให้ช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาตกต่ำ เพราะชาวบ้านไม่รู้จะไปพึ่งใคร

ด้าน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯและนายออน กาดกระโทก รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกันรับหนังสือไว้ และรับปากจะรีบประสานงานไปตามขั้นตอนเพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหัวหอมแดง จะเห็นได้ว่าจะมีคณะของ สว.แต่ละคณะออกไปพบปะกับประชาชนแต่ละจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเหมือนกัน สิ่งไหนที่เราพอช่วยเหลือชาวบ้านได้เราก็ต้องรีบทำ ปัญหาของประชาชนก็คือปัญหาของประเทศชาติและของเราด้วยเช่นกัน นายแพทย์ พลเดช กล่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000