ชาวขอนแก่น มารอบริจาคโลหิตฯอย่างภาคภูมิใจเพื่อเก็บสำรองไว้ยามฉุกเฉิน - ไทยเสรีนิวส์
ชาวขอนแก่น มารอบริจาคโลหิตฯอย่างภาคภูมิใจเพื่อเก็บสำรองไว้ยามฉุกเฉิน

ชาวขอนแก่น มารอบริจาคโลหิตฯอย่างภาคภูมิใจเพื่อเก็บสำรองไว้ยามฉุกเฉิน

 

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 ที่หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คณะเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกิ่งกาชาด รพ.หนองสองห้อง และคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นพ.ธารินทร์ ภักดี หัวหน้าศูนย์คลังเลือดกลางโรงบาลขอนแก่นร่วมเดินทางมารับบริจาคโลหิต ครั้งนี้

ประชาชนทุกคนรอร่วมบริจาค จำนวน 351 ราย ได้โลหิต 148,150 ซีซี โลหิตไม่ผ่านเกณฑ์ 75 ราย บริจาค อวัยวะ 3 ราย มี ผู้นำชุมชน ตำรวจ สภ.หนองสองห้อง อาสาสมัคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน มารอคิวบริจาคโลหิต จำนวนมาก

เพื่อจะนำไปเก็บไว้ที่คลังเลือดกลาง สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาปู้เจ็บป่วยไม่ให้ขาดแคลน เพื่อมนุษย์ชาติ มี พ.จ.อ.วรวิช หมู่สูงเนิน ปลัดอำเภอฯรักษาการนายอำเภอฯ นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ กิ่งกาชาด

พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ ผู้กำกับการ นำข้าราชการตำรวจมาบริจาคโลหิต ด้วยเช่นกัน คาดว่าจำนวนโลหิตที่รับบริจาค เก็บเข้าคลังเลือดกลางเป็นจำนวนพอสมควร ส่วน ส.ส.ดร.วันวิวัติ สมบูรณ์ สนับสนุน อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งนี้ด้วย

 

ดาวเงิน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000