แต่งตั้ง กก.ตร.สภ.หนองสองห้อง - ไทยเสรีนิวส์
แต่งตั้ง กก.ตร.สภ.หนองสองห้อง

แต่งตั้ง กก.ตร.สภ.หนองสองห้อง

 

เมื่อวันที่ 11 กพ.ที่ห้องประชุม สภ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.ธีร์ธัชช์ พงษ์สุวรรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จัดประชุมหารือ การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจฯ (กก.ตร.) ตามคำสั่งเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2561 ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กกตร.แล้วนั้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2563 ซึ่งได้ครบวาระลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 27 ข้อ 29 และว่าด้วย พ.ร.บ.คณะกรรมการ กก.ตร. พ.ศ.2549

วาระการแต่งตั้ง กกตร.ชุดใหม่ ตามมติที่ประชุม มีจำนวนสมาชิก 22 คน เป็นกรรมการ พร้อมที่ปรึกษาอีก 6 คน

จากนั้น สมาชิก กกตร.เลือกประธานฯ กับรองประธาน กก.ตร. พร้อมด้วยที่ปรึกษา มีรายชื่อตามลำดับ ดังนี้
นายจักพรรติ จิธนาทรัพย์ เป็นประธาน รองประธาน คือ นายอนุพล มาตย์นอก และ นายธนากร กระฉอดนอก นอกนั้นเป็นกรรมการ

ส่วนที่ปรึกษา กก.ตร.ได้แก่ นายอริยพงษ์ วนาทรัพย์ดำรง นายโกศล เนื้อดี นางสมดี กงเพชร นายไพศาล พลสำโรง นางศศิธร แสวงชัย และนางฐิรญาภาวีณ์ ปิยะภิรมย์ชัย หลังการแต่งตั้ง เสร็จสิ้น คณะกรรมการ กก.ตร.ชุดใหม่ทั้งหมด ร่วมกันถ่ายภาพ ก่อนจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

ดาวเงิน อีสานตอนบน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000