"คอยรูซามัน" ลงชิงเก้าอี้นายก ทม.ตากใบ ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นเก่า เป็นการเมืองรูปแบบใหม่ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
“คอยรูซามัน” ลงชิงเก้าอี้นายก ทม.ตากใบ ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นเก่า เป็นการเมืองรูปแบบใหม่ (มีคลิป)

“คอยรูซามัน” ลงชิงเก้าอี้นายก ทม.ตากใบ ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่นเก่า เป็นการเมืองรูปแบบใหม่

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองตากใบและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ เป็นวันที่ 4 ของการเปิดรับสมัคร ซึ่งวันนี้ นายคอยรูซามัน มะ อดีตผู้สมัครนายก อบจ.นราธิวาส พร้อมทีมบริหารได้เดินทางมาสมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ พร้อมทีมบริหารในนามทีมตากใบนำสมัย ได้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ ท่ามกลางกองเชียร์มาให้กำลังใจ

นายคอยรูซามัน มะ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เข้ามาอาสาตัวเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองตากใบในการจะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองตากใบ ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเขตเทศบาลของเรา เราต้องสร้างมาตรฐานใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้กับเทศบาลเมืองตากใบ วันนี้จึงได้อาสาตัวมาลงสมัครเพื่อให้กับพี่น้องที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารเทศบาลเมืองตากใบต่อไป ทั้งนี้อำเภอตากใบเป็นเมืองเศรษฐกิจ เป็นเมืองชายแดนในเรื่องเศรษฐกิจเราเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ระบายสินค้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าพืชผัก ผลไม้สินค้าการเกษตร ด้านปศุสัตว์ เครื่องประดับ ตลอดจนเครื่องแต่งกายมุสลิมโดยทุกอย่างต้องผ่านทางชายแดน ทั้งนี้เมื่อไหร่ที่เปิดประเทศเราจะมีมาตรการรองรับโดยจะเปิดช่องทางให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

โดยการพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับนโยบายของเรา “ตากใบนำสมัยนำสมัยในเรื่องเศรษฐกิจ นำสมัยในเรื่องการศึกษา นำสมัยในเรื่องสวัสดิการ นำสมัยในเรื่องของเยาวชนและนำสมัยในเรื่องของสตรี ดังนั้นขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวตากใบเปลี่ยนตากใบให้เป็นที่ดีกว่าและดีที่สุด”

ด้านนายมูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ ที่ปรึกษา เปิดเผยว่า ทีมตากใบนำสมัยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเฉยๆ แต่มีนโยบายที่จะนำในเรื่องของการศึกษานำสมัย การท่องเที่ยวนำสมัยรวมถึงทุกๆ ด้าน ที่จะนำไปสู่การนำสมัย ซึ่งวันนี้ตนมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาช่วยงานการเมืองที่ตากใบ เพราะตากใบเป็นเมืองชายแดน เป็นประตูสู่ประเทศไทย หากตากใบได้รับการพัฒนาที่ดีมีผู้นำที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เมืองตากใบก็จะสามารถที่จะพัฒนาให้ได้มากกว่านี้ ถ้าหากเราได้ผู้นำที่มีความรู้มีความสามารถ แต่ถ้าได้ผู้นำที่ไม่มีความสามารถเมืองตากใบก็ไม่ต่างไปจากชนบทเล็กๆ ดังนั้นถึงเวลาแล้ว ที่พี่น้องประชาชนชาวตากใบจะต้องร่วมกันเลือกผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถเข้ามาบริหารเมืองนี้ได้สิ่งคือ”เราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนสู่ทิศทางที่ดีขึ้น”นายมูฮัมหมัดรุสดี กล่าว

สำหรับวันแรกจนถึงวันที่สี่ของการรับสมัครนายกเทศบาลเมืองตากใบมีผู้สมัครแล้วจำนวน 3 คน คือ นายนูซันตารา แวดือราแม หมายเลข 1 อดีตนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ นายนิริดวาน สาแม หมายเลข 2 นายคอยรูซามัน มะ หมายเลข 3 ซึ่งการประกาศสมัครรับการเลือกตั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล พร้อมกันทั้งประเทศในระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.64  กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 28 มี.ค.64  ส่วนเทศบาลเมืองตากใบมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 13,000 คน ใน 3 เขตเลือกตั้ง มีการกำหนดหน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้รวม 25 หน่วยเลือกตั้ง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000