ผบช.ภ.6 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ สภ.น้ำปาด - ไทยเสรีนิวส์
ผบช.ภ.6 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ สภ.น้ำปาด

ผบช.ภ.6 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจ สภ.น้ำปาด

 

เมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วยคณะข้าราชการตำรวจ ผบช.ภ.6
โดยมี พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์ ผกก.สภ.น้ำปาด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ ของ พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 ในครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ พร้อมได้สั่งกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ถือและปฎิบัตินโยบาย 7 ข้อหลัก

1.การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปราบอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ห้ามมิให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด 2. การรักษาระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อประชาชนขณะปฏิบัติหน้าที่ 3.ให้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุข , การควบคุมพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคฯ และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด

4.ตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ที่อาจก่อความไม่สงบในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 5.กำชับในการตรวจป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าว ขนย้ายเข้าออกนอกพื้นที่ เน้นให้จับกุมผู้นำพาและขนย้าย
6.การปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ 7. การปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ภ.6 8.การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำการสถานีตำรวจ รวมทั้งสิ่งของของทางราชการ”

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000