‘นครพนม’ ผ่อนคลายคุมโควิดฯ ยกเลิกมาตรการเข้า พท. เว้นสมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน - ไทยเสรีนิวส์
‘นครพนม’ ผ่อนคลายคุมโควิดฯ ยกเลิกมาตรการเข้า พท. เว้นสมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน

‘นครพนม’ ผ่อนคลายคุมโควิดฯ ยกเลิกมาตรการเข้า พท. เว้นสมุทรสาคร ต้องกักตัว 14 วัน

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 24/2564 ทั้งนี้ เป็นการร่วมประชุม Video Conference กศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยที่ประชุมได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางเข้ามาพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ยกเว้น “จังหวัดสมุทรสาคร” ยังต้องกักตัว 14 วัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการผ่อนคลาย ก่อนวันตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร มาตรการของจังหวัดนครพนม ต้องมีหนังสือรับรองออกนอกจังหวัด บันทึกข้อมูลผ่าน App. NPM-COVID-19 และไทยชนะ รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (D-M-H-T-T) “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ” กักตัวที่บ้าน 14 วัน 2) พื้เนที่ควบคุมสูงสุด 8 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และอ่างทอง ให้ปฏิบัติบันทีกข้อมูลผ่าน App. NPM-COVID-19 และไทยชนะ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อฯ (D-M-H-T-T) “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ” ส่วนจังหวัดที่เหลือ 68 จังหวัด กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวัง ให้ปฏิบัติบันทีกข้อมูลผ่าน App. NPM-COVID-19 และไทยชนะ และดำเนินการตามมาตรการ DMHTT

“มาตรการโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผู้เข้าพัก ต้องลงทะเบียน App. NPM-COVID-19 และไทยชนะทุกราย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (D-M-H-T-T) “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจให้ไว ใช้ไทยชนะ” หากเข้ารับบริการในสถานบริการ ร้านค้า หรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ลงชื่อใน App ไทยชนะ ทุกราย “ชาวนครพนม ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด-19 จังหวัดนครพนม โทร.08 2849 8155”


นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบภาพรวมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.) ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 1 ราย ผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient Under Investigation) ปี 2564 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 110 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 18 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย (สิ้นสุดการติดตามวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564) การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 5,603 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 5,603 ราย ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) ปี 2564 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 10 ราย คงเหลือติดตาม จำนวน 1 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)

ในส่วนของการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคาม (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564) มีจำนวนทั้งสิ้น 47 คน และผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวด 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และอ่างทอง (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564) มีตัวเลขผู้เดินทางรายใหม่ 73 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 3,301 ราย เดินทางกลับแล้ว 472 ราย ครบกำหนดกักตัว 1,743 ราย คงเหลือติดตาม 1,086 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 22 กุมภาพันนธ์ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.)

 

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000