รฟท.เปลี่ยนเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าเป็น 30 วัน เริ่ม 11 ก.พ.นี้ - ไทยเสรีนิวส์

รฟท. เปลี่ยนระยะเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าเป็น 30 วันก่อนเดินทาง รองรับวันหยุดพิเศษ เริ่ม 11 ก.พ.นี้
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000