กรุงไทยแจงละเอียดยิบ กลุ่มเปาะบางลงทะเบียนเราชนะ บัตรประชาชนต้องมีชิป เจ้าตัวต้องมาเองเท่านั้น - ไทยเสรีนิวส์

กรุงไทยแจงละเอียดยิบ กลุ่มเปาะบางลงทะเบียนเราชนะ บัตรประชาชนต้องมีชิป เจ้าตัวต้องมาเองเท่านั้น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000