งานวิจัยเผยมลพิษทางอากาศรวมถึง PM 2.5 คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกหลายล้านคนต่อปี - ไทยเสรีนิวส์
งานวิจัยเผยมลพิษทางอากาศรวมถึง PM 2.5 คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกหลายล้านคนต่อปี

งานวิจัยเผยมลพิษทางอากาศรวมถึง PM 2.5 คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกหลายล้านคนต่อปี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000