ครบ 13 ปี พ.ร.บ.คุมน้ำเมา “นักวิชาการ” ชี้ ประสิทธิภาพ ก.ม.ไม่เต็มร้อย - ไทยเสรีนิวส์

ครบรอบ 13 ปี พ.ร.บ.คุมน้ำเมา เครื่องมือสำคัญปกป้องสังคมไทย “นักวิชาการ” ชี้ประสิทธิภาพ ก.ม.ยังไม่เต็มร้อย ขาดความเข้มข้นสม่ำเสมอ แนะ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อจำกัดการเข้าถึง 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000