มติ ป.ป.ช. ชี้มูล "ปารีณา" ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ครอบครองที่ดินรัฐกว่า 700 ไร่ - ไทยเสรีนิวส์

มติ ป.ป.ช. ชี้มูล “ปารีณา” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ครอบครองที่ดินรัฐกว่า 700 ไร่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000