มรภ.อุบลฯ พร้อมจัดงานวันราชภัฏ นำเสนอผลงานวิชาการ - ไทยเสรีนิวส์
มรภ.อุบลฯ พร้อมจัดงานวันราชภัฏ นำเสนอผลงานวิชาการ

มรภ.อุบลฯ พร้อมจัดงานวันราชภัฏ นำเสนอผลงานวิชาการ

 

วันที่ 8 ก.พ.64 ที่ห้องโถง ชั้น 2 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันราชภัฏ เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ในระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน


เนื่องในวันราชภัฏ ในทุก ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้กิจกรรมต่างๆ ขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มีการจัตกิจกรรมวันราชภัฏ เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปื วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทุกคณะได้ออกแบบกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร การแสดงดนตรีและการแสดงดนตรีและการประกวดวงดนตรีไทยสากลจากสาขาวิชาดนตรี กิจกรรมจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การปลูกไผ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชน ตลาดชุมชน กิจกรรมแสดงโชว์อากาศยานไร้คนขับส่งเวชภัณฑ์อัตโนมัติ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 40 กิจกรรมภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงแวะมาเยี่ยมชมงานวันราชภัฏเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปื วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ในระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีสวนดอกกุหลาบหลายพันต้นออกดอกชูช่อให้ทุกท่านมาถ่ายรูปในช่วงเดือนแห่งความรักและเยี่ยมชมงานของเราชาวราชภัฏที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ชื่นชม

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ จึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVD-19 อย่างเคร่งครัด ตามประกาศการป้องกันของจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงจัดงานดังกล่าว

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000