ขอชื่นชมกับการทำงานของนักบริหารระดับมือโปร - ไทยเสรีนิวส์
ขอชื่นชมกับการทำงานของนักบริหารระดับมือโปร

ขอชื่นชมกับการทำงานของนักบริหารระดับมือโปร

 

คุณศราวุธ สุขเลิศตระกูล ผจก.นักบริหาร ของธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น คนทำงานดี ขยั่นขันแข็ง และมีมนุษย์สัมพันธ์เลิศ ให้คำปรึกษาติดต่อ เรื่องเงินๆ ทองๆ กับลูกค้าทุกท่านด้วยดีเสมอมา พึ่งย้ายมารับตำแหน่งใหม่ รักษาการ ผู้อำนวยการเขต ขอนแก่น 2 ธนาคารออมสิน ทั้งคนสนิทและพนักงานร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น  อดิศักดิ์ วนาทรัพย์ดำรง ขตว.เมืองหมอแคน ก็ขอร่วมยินดีด้วยครับ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000