ตะลึง!แตงโมรูปหัวใจแห่งแรกของไทยโผล่ใจกลางเมืองดอกลำดวน เจ้าของสวนเผยต้องการที่จะสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้เป็นทางเลือกของเกษตรกร (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ตะลึง!แตงโมรูปหัวใจแห่งแรกของไทยโผล่ใจกลางเมืองดอกลำดวน เจ้าของสวนเผยต้องการที่จะสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้เป็นทางเลือกของเกษตรกร (มีคลิป)

ตะลึง!แตงโมรูปหัวใจแห่งแรกของไทยโผล่ใจกลางเมืองดอกลำดวน เจ้าของสวนเผยต้องการที่จะสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้เป็นทางเลือกของเกษตรกร นอกจากหอม กระเทียมและทุเรียนภูเขาไฟ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เตรียมเก็บส่งขายในวันวาเลนไทน์นี้

 

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 ที่ “สวนแตงโมจากใจชไมมาศ” ชุมชนวัดเลียบ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นสวนของ นายธัญชนนท์ ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด โดยสวนแตงโมแห่งนี้ จะมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษกว่าสวนแตงโมที่มีอยู่ทั่วไปก็คือ จะปลูกในโรงเรือนแบบปิดจำนวน 2 โรง

โดยทำการปลูกแตงโมอินทรีย์เป็นรูปหัวใจจำนวนประมาณ 200 ลูก กระจายเต็มพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ นับว่า เป็นสวนแตงโมรูปหัวใจแห่งแรกของไทยที่ปลูกอยู่ใจกลางเมืองศรีสะเกษ โดยมี พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 พร้อมด้วย นายวารินทร์ ทวีกันย์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร และทีมงาน มาร่วมนำเยี่ยมชมสวนในครั้งนี้ด้วย

นายธัญชนนท์ ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของสวนแตงโมรูปหัวใจแห่งนี้ กล่าวว่า ตนสำเร็จการศึกษาจาก Kunming international academy ได้มาลงทุนทำสวนผลิตแตงโมเพื่อทำเป็นแปลงตัวอย่าง ซึ่งได้แนวคิดมาจากคุณแม่ชไมมาศ เพราะมีแรงบันดาลใจต้องการที่จะสร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้เป็นทางเลือกของชาวเกษตรกร

เนื่องจากว่า จ.ศรีสะเกษ นอกจากจะมีหอม กระเทียมและทุเรียนภูเขาไฟ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้ว ตอนนี้มีแตงโมรูปหัวใจเพิ่มอีก เพราะเกิดจากความชอบส่วนตัวที่เห็นแตงโมรูปหัวใจจากประเทศญี่ปุ่น ก็คิดอยากทดลองทำในประเทศไทย ให้มีคุณภาพเทียบเท่าของเขาบ้าง เชื่อว่าคงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แตงโมในประเทศไทยได้มาก

แตงโมรูปหัวใจหนึ่งเดียวใน จ.ศรีสะเกษ นี้ ได้รับการส่งเสริมจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ส่วนด้านวิชาการได้มี พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 และทีมงานเป็นที่ปรึกษาในการร่วมคิดค้นวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่การสร้างแปลงทดลอง เลือกสายพันธุ์แตงโมให้เหมาะสมกับอากาศของท้องถิ่น เตรียมดินให้เหมาะกับการเติบโตของแตงโม สร้างโรงเรือนให้เพื่อควบคุมอุณหภูมิ เพราะจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของลูกแตงโมและยังสามารถป้องกันแมลงต่าง ๆ รบกวน แตงโมที่นี่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ คือไม่ได้ใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเติบโตใด ๆทั้งสิ้น ใช้วิธีปลูกในแนวตั้งโดยใช้ เชือกขึงให้เถาของแตงโมเติบโตไปในทิศทางที่ต้องการ หากปลูกในแนวราบจะดูแลได้ยากกว่า

นายธัญชนนท์ กล่าวต่อไปอีกว่า การคัดเลือกแตงโมให้มีขนาดเหมาะสมที่จะใส่ในบล็อกหัวใจที่เตรียมไว้ ต้องเลี้ยงให้แตงโมมีขนาดตามที่ต้องการก่อนแล้วครอบบล็อกเข้าไปรอให้แตงโมเติบโต ในระหว่างนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีความชื้นหรือไอของน้ำค้างอยู่ในบล็อกที่ครอบไว้เพราะอาจจะทำให้ลูกแตงโมเน่าเสียได้ ต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าการปลูกแตงโมธรรมดาทั่วไปหลายเท่า แต่ก็คุ้มเพราะผลผลิตแตงโมรูปหัวใจเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากราคาเป็นหลัก 1,000 บาท ขึ้นไปต่อ 1 ลูก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลพิเศษต่าง ๆ

การที่ตั้งใจผลิตแตงโมธรรมดาๆ มาเป็นแตงโม รูปหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางใจมาก เพื่อได้ผลผลิตให้ทันต่อวันเทศกาล “วันแห่งความรัก” ในปีนี้ เพราะอยากส่งมอบความรักแทนใจให้คนไทยทั้งประเทศที่บอบช้ำกับเศรษฐกิจเพราะพิษโควิด-19 ด้วยแตงโมรูปหัวใจเพื่อให้เกิดมีพลังกาย พลังใจ หัวใจก็เหมือนลูกแตงโมภายนอกดูแข็งแรง ภายในมีเนื้อสีแดง หวานกรอบ อยากให้ทุกคนดูแลหัวใจของผู้ที่เรารัก เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูกหลาน ด้วยพลังบวก จากความรักที่แตงโมรูปหัวใจ new normal มอบให้ชาวศรีสะเกษ

พ.อ.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รอง ผบ.พล.ร.6 กล่าวว่า ตนเป็นนายทหารลูกชาวนา ได้ทุ่มเทการทำงานทั้งงานในหน้าที่ดูแลความมั่นคง และงานการช่วยเหลือประชาชน โดยที่ผ่านมาเล็งเห็นถึงปัญหาความยากจนของเกษตรกร จึงตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการจิตอาสา และเครือข่ายเกษตรกร 5 จังหวัด คือ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี

โครงการแรกคือ โครงการปลูกแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจ เริ่มต้นเมื่อต้นเดือน ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้สร้างโรงเรือนแบบปิด 2 โรง และสั่งบล๊อครูปหัวใจจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ต้องการปลูกแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจจำนวน 200 ลูก เป้าหมายต้องการให้เก็บผลผลิตได้ทันในวันที่ 12 ก.พ. นี้ เพราะมีความตั้งใจที่จะนำส่งไปมอบเป็นของขวัญแก่คนทั้งประเทศ ที่ร้าน Amezon community mall Active Park ปั๊มน้ำมัน ปตท.เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ให้ทันในวันแห่งความรัก 14 ก.พ.64 วันแห่งความรักนี้

การทำสวนแตงโมนี้เป็นแนวทางให้เกษตรกรเครือข่ายได้มาร่วมศึกษา นำแนวทางกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลสำเร็จเพื่อต่อยอดอาชีพได้ยั่งยืน แล้วขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายด้วย

ด้าน ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนรู้สึกชื่นชมที่คนศรีสะเกษ สามารถกล้าคิดกล้าทำ เพราะแตงโมรูปลักษณ์ต่าง ๆส่วนมากจึงเห็นได้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ขณะนี้ประเทศไทย สามารถผลิตแตงโมเป็นลูกลักษณ์ต่าง ๆได้แล้วไม่แพ้ประเทศใด และได้มีการเตรียมเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ในภาคการเกษตร เพื่อให้ชาวเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง และสามารถเดินมาเข้ามาเยี่ยมชมได้ง่ายและสะดวกอีกด้วย

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000