เพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งวันแรก “ดร.เสกสรร” อดีตนายก ไร้เงาคู่แข่ง - ไทยเสรีนิวส์
เพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งวันแรก “ดร.เสกสรร” อดีตนายก ไร้เงาคู่แข่ง

เพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งวันแรก “ดร.เสกสรร” อดีตนายก ไร้เงาคู่แข่ง

 

วันที่ 8 ก.พ.2564 บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (หอประชุมชาญอนุสรณ์) วันแรกเป็นไปด้วยความ มีประชาชนไปให้กำลังใจผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยการมอบพวงมาลัยและดอกไม้จำนวนมาก


โดยในวันแรกของการรับสมัครนี้ ผู้สมัครได้เดินทางไปยังสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่เวลาก่อน 08.00 น. และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้มีผู้สมัครในวันแรกสำหรับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ของทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จำนวน 18 คน และผู้สมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ได้แก่ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์คนล่าสุด


ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แบ่ง เขตเลือกตั้ง ออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย 34 หน่วยเลือกตั้ง มีจำนวนประชากร (ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) รวม 20,665 คน เป็นชาย 9,638 คน และหญิง 11,027 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม 15,983 คน แยกเป็นชาย 7,235 คน และหญิง 8,748 คน


โดยกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย พ.ต.อ.จารุพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ ประธาน กกต.ประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล กกต.ประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, นายธีระยุทธ ทองสุก กกต.ประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์,และนางนงคราญ สุคนธสาคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์


สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความพร้อม ในการดำเนินการรับสมัครและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000