CIMB ต้อนรับตรุษจีน 2564 ด้วยแคมเปญ “ตรุษจีนอินเลิฟ” ชูโปรโมชัน สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู - ไทยเสรีนิวส์
CIMB ต้อนรับตรุษจีน 2564 ด้วยแคมเปญ “ตรุษจีนอินเลิฟ” ชูโปรโมชัน สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ต้อนรับตรุษจีน 2564 ด้วยแคมเปญ “ตรุษจีนอินเลิฟ” ชูโปรโมชัน สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.03% และ รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49%

 

ตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดใหญ่ ธุรกิจจรายย่อย และ จิตตวดี แสงทอง ผู้บริหารช่องทางการขาย ธุรกิจจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบแคมเปญ “ตรุษจีนอินเลิฟ” ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี2564 ชูโปรโมชันเด่นด้วย สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.03% และดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก และ รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49% พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ และของสมนาคุณมากมาย ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ CIMB THAI Care Center 02 626 7777

อนึ่ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ตกแต่งอาคารสำนักงานสาขาเยาวราช เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันให้แก่ถนนเยาวราช ซึ่งในปีนี้ธนาคารได้ตกแต่งอาคารตามแนวคิด “SOUL INSIGHT : อัตลักษณ์แห่งอาเซียน” ที่สะท้อนถึงความเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้วยลวดลายของดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ แสดงถึงการผลิดอกออกผล งอกเงย ความเจริญรุ่งเรือง และยังมีโคมเต็งลั้งที่มีความหมายถึงการส่องสว่างให้ตลอดทั้งปีได้พบกับความสุขและความเจริญก้าวหน้า นอกจากนั้นยังมีภาพสถานที่สำคัญของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงรถตุ๊กๆ สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000