ศึกชิงนายกเล็กเทศบาลเมืองนครพนม ดุเดือด !! เปิดตัวอดีต ส.ว.ทีมพลังใหม่ ชนแชมป์เก่า - ไทยเสรีนิวส์
ศึกชิงนายกเล็กเทศบาลเมืองนครพนม ดุเดือด !! เปิดตัวอดีต ส.ว.ทีมพลังใหม่ ชนแชมป์เก่า

ศึกชิงนายกเล็กเทศบาลเมืองนครพนม ดุเดือด !! เปิดตัวอดีต ส.ว.ทีมพลังใหม่ ชนแชมป์เก่า

 

วันที่ 8 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 เทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งเปิดเป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกเทศบาล (สท.) และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คึกคักตั้งแต่เช้าเพราะมีกองเชียร์มากันแน่นบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองฯ โดยเฉพาะกลุ่มเรารักนครพนมที่มีนายนิวัต เจียวิริยบุญญา อดีตนายกเทศมนตรี กองเชียร์พร้อมใจกันใส่เสื้อสีส้มเตรียมมอบพวงมาลัยจนแน่นเต็นท์

โดยผู้สมัครทีมแรกที่มาถึงก่อนเป็นกลุ่มพลังใหม่ของ นายสมนาม เหล่าเกียรติ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครพนม ปี 2557 ตามด้วยกลุ่มเรารักนครพนมของ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา อดีตนายกเทศมนตรี และกลุ่มพัฒนานครพนมมี นายคำเบ้า สีใส นักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหญ่

ส่วนการจับสลากหัวหน้าทีมทั้ง 3 กลุ่ม ตกลงกันว่าจะให้เกียรติผู้ที่มาถึงก่อนจับสลาก เพื่อจัดลำดับเป็นผู้จับสลากเลือกเบอร์คนแรก ปรากฏว่านายสมนาม เหล่าเกียรติ เป็นผู้ได้จับฉลากเลือกเบอร์เป็นคนแรก ตามด้วยนายนิวัติ เจียวิริยบุญญา และนายคำเบ้า สีใส

เมื่อถึงวินาทีจับสลากเพื่อได้เบอร์ไปหาเสียง นายสมนามได้เบอร์ 1 นายนิวัตได้เบอร์ 2 นายคำเบ้าได้เบอร์ 3 แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร นายสมนาม ฯ มีเอกสารแสดงไม่ครบถ้วนจึงเลื่อนนายนิวัตขึ้นเป็นเบอร์ 1 นายคำเบ้าเบอร์ 2 ส่วนนายสมนามได้เบอร์ 3 และหมายเลข 4 นายธนชาต ธนโชติพิพิธ กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า

ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มีเทศบาลรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม 2 แห่ง คือ 1.เทศบาลเมืองนครพนม 2.เทศบาลตำบลหนองญาติ,อำเภอท่าอุเทน มี 2 แห่ง 1.เทศบาลตำบลท่าอุเทน 2.เทศบาลตำบลเวินพระบาท,อำเภอโพนสวรรค์ มี 1 แห่งคือ เทศบาลตำบลโพนสวรรค์

อำเภอศรีสงคราม มี 5 แห่ง คือ 1. เทศบาลตำบลศรีคราม 2. เทศบาลตำบลบ้านข่า 3. เทศบาลตำบลนาคำ 4. เทศบาลตำบลหาดแพง และ5. เทศบาลตำบลสามผง,อำเภอนาหว้า 2 แห่ง คือ 1. เทศบาลตำบลนาหว้า 2. เทศบาลตำบลท่าเรือ,อำเภอบ้านแพง มี 1 แห่ง เทศบาลตำบลบ้านแพง

อำเภอธาตุพนม มี 5 แห่ง 1. เทศบาลตำบลธาตุพนม 2. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ 3. เทศบาลตำบลฝั่งแดง 4. เทศบาลตำบลนาหนาด และ 5. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ, อำเภอนาแก มี 2 แห่ง 1.เทศบาลตำบลนาแก 2. เทศบาลตำบลพระซอง, อำเภอเรณูนคร มี 1แห่ง เทศบาลตำบลเรณูนคร และอำเภอปลาปาก มี 1 แห่ง เทศบาลตำบลปลาปาก

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000