ทำบุญด้วยใจอันประเสริฐ - ไทยเสรีนิวส์
ทำบุญด้วยใจอันประเสริฐ

ทำบุญด้วยใจอันประเสริฐ

 

คุณสุพัฒน์-กาญจนา วัฒนามนตรี ผู้บริหาร SCG HOME SOLUTION แม็กซ์โฮม ขอนแก่น ร่วมบริจาคเงิน 1ล้านบาท สมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ร่วมรับมอบในครั้งนี้

พี่น้องประชาชนที่จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง ได้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข. ทุกวัน หรือโอนเข้าที่ ธนาคารกรุงเทพฯ บช.6310122111,ธนาคารไทยพานิช บช.5514442053 ธนาคารกรุงศรี บช.4381259862 และธนาคารกรุงไทย บช.6700523419 ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

 

ภัสสะ บุญธรรม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000