ศรชล.ระยอง ร่วม SPRC ฝากความห่วงใย จนท.และเรือประมง สู้ COVID-19 - ไทยเสรีนิวส์
ศรชล.ระยอง ร่วม SPRC ฝากความห่วงใย จนท.และเรือประมง สู้ COVID-19

ศรชล.จังหวัดระยอง ร่วม SPRC ฝากความห่วงใย จนท.และเรือประมง สู้ COVID-19

 


ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง และ นาวาเอก พิศาล หาญภักดี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จว.รย.) ร่วมกับ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) หรือ SPRC จัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กเก้ายอด

โดยออกเยี่ยมเยือนพบปะหารือ ประชาสัมพันธ์แนะนำหน่วยงาน และเผยแพร่แผนเผชิญเหตุลูกเรือประมงต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีความประสงค์จะขอแจ้งเข้าท่าเทียบเรือในเขตพื้นที่ทางทะเลระยอง ให้ได้รับทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการประสานงาน เพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

รวมถึงการกำหนดท่าเทียบเรือส่วนกลางที่เหมาะสมรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค และน้ำดื่มบรรจุขวด ให้กับกลุ่มประมงฯ และวิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จำนวน 8 กลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กเก้ายอด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานและสู้ โควิด 19


จากนั้นคณะ ได้เดินทางเข้าส่งมอบ หน้ากากอนามัยป้องกันละอองเชื้อโรค และน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับ นายพรศักดิ์ แย้มกลิ่น นายกสมาคมประมงระยอง เป็นผู้แทนเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง รับมอบฯ และส่งมอบหน้ากากและน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจเรือประมงระยอง และชุดตรวจเรือประมง (PIPO ระยอง)

โดยมี นายทวีพงศ์ ศรีผา หน.ด่านตรวจเรือประมงระยอง รับมอบและนำความห่วงใย ส่งมอบต่อไปยังลูกเรือประมง ที่นำเรือเข้ารับการตรวจในการแจ้งเรือ เข้า-ออก ณบริเวณท่าเรือและแพปลาใน จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 4-6ก.พ.64 ที่ผ่านมา


ด้วย ศรชล.จังหวัดระยอง และ SPRC มีความห่วงใยในการป้องกันตนเอง ของพี่น้องชาวประมง และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ และประการสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในการบริโภคอาหารทะเลปลอดภัย จากโควิด 19 ของจังหวัดระยอง ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000