ขออนุญาตปลูกกัญชงต้องมีอะไรบ้างถ้ายังสงสัย ให้ติดตามผ่านเพจ ชมรม”ชวนกัญรักสุขภาพ” (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ขออนุญาตปลูกกัญชงต้องมีอะไรบ้างถ้ายังสงสัย ให้ติดตามผ่านเพจ ชมรม”ชวนกัญรักสุขภาพ” (ชมคลิป)

เอกสารยื่นขออนุญาตปลูกกัญชง ต้องมีอะไรบ้าง ยื่นที่ไหน กรอกอย่างไร มีอะไรต้องเตรียมให้พร้อม ถ้ายังสงสัย ให้ติดตามผ่านเฟสบุ้กแฟนเพจ ชมรม”ชวนกัญรักสุขภาพ”

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (HEMP) กำหนดแบบฟอร์ม กัญชง๑ สำหรับผู้รับใบอนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดในโทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง แบ่งประเภทผู้ขอใบอนุญาตเพียง ๓ ประเภท คือ กรณีบุคคลธรรมดา , กรณีวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล และ ประเภทนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ละประเภท

ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง จะปลูกกัญชง แบบไหน จึงคุ้มค่าการลงทุน หลายหลากคำถามที่อยู่ในความคิด ที่ตอบรับสถานการณ์ช่วงนี้ หาคำตอบได้ ในรายการถ่ายทดสด ผ่านเฟสบุ้กกลุ่ม “ชวนกัญรักสุขภาพ” ที่ขอเชิญเข้าร่วม​ ชมรม”ชวนกัญรักสุขภาพ” เพื่อรอชม live และ “ถามจริง ตอบตรง” ขั้นตอนการปลูกกัญชงให้ถูกกฎหมาย (ตอน 2) โดยนายวิฑูร เนติวิวัฒน์ อนุกรรมาธิการศึกษาปัญหากัญชาและกัญชงอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฏร โดยละเอียด วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. กดลิ้งค์เข้ากลุ่มด้านล่าง
https://www.facebook.com/groups/253750822593945/?ref=share
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000