นิพนธ์ นำ คนไทยเชื้อสายจีนสงขลา สักการะศาลหลักเมืองสงขลา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2564 - ไทยเสรีนิวส์
นิพนธ์ นำ คนไทยเชื้อสายจีนสงขลา สักการะศาลหลักเมืองสงขลา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2564

นิพนธ์ นำ คนไทยเชื้อสายจีนสงขลา สักการะศาลหลักเมืองสงขลา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2564

 


วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าหลักเมืองสงขลา ซึ่งจัดโดยสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา โดยมีนางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพรเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คณะกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่า ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ รมช.มท.ประธานในพิธี ทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาฟ้า (ทีกง) ถวายน้ำชา และเครื่องเซ่นไหว้ พร้อมกับจุดธูปเทียนบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง ถวายน้ำชาและเครื่องเซ่นไหว้ และมีวิธีส่งเก้งสวดมนต์ถวายเจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีตัวแทนนายกสมาคมเป็นผู้เผาป๋ออุ่น เพื่อคุ้มครองดวงชะตาปี 2563 และพิธีไหว้ โฮ้เฮียตี้ ดวงวิญญาณไร้ญาติ ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร นับจากอดีตถึงปัจจุบัน ทุกๆปีของเทศกาลตรุษจีน และวันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมือง จะมีการเฉลิมฉลองศาลเจ้าหลักเมือง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวจีน ที่สืบทอดกันมาช้านาน และเพื่อให้ประชาชน ได้มีโอกาสสักการะบูชาเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

/////
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000