ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯ จัด“ความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ” สำรวจความคิด พักผ่อนจิตใจ ด้วยนิทรรศการศิลปะ - ไทยเสรีนิวส์
ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯ จัด“ความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ” สำรวจความคิด พักผ่อนจิตใจ ด้วยนิทรรศการศิลปะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯจัดนิทรรศการ “ความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ”(Love Concern of All Humanity Exhibition)สำรวจความคิด พักผ่อนจิตใจ ด้วยนิทรรศการศิลปะ

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเจะอามิง โตะตาหยง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการนิทรรศการความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ (Love Concern of All Humanity Exhibition)โดยมีนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น คู่รักมาร่วมจดทะเบียนสมรส นิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ภาพเขียนและงานจิตรกรรม รับฟังเสวนา Art Talk มีดนตรี และ บทกวี

 

อีกทั้งเตรียมพบกับศิลปินชื่อดังมากมายของจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อให้บริการและเผยแพร่นิทรรศการความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ ให้กับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เยาวชนและประชาชนผู้สนใจจะได้รับการสนับสนุนความคิดอิสระ สร้างแรงจูงใจ และเห็นคุณคำในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมต่อไป

 

ด้านเจะอามิง โตะตาหยง อดีต สส.นราธิวาส กล่าวว่า สำหรับงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรง ร่วมใจ ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากศิลปินนักวาด นักเขียน นักดนตรี และกวีที่ได้นำผลงานของตนเองมาร่วมจัดแสดง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดีในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป และกิจกรรมในครั้งนี้ใช้มาตรการดูแลและควบคุมตามที่ ศบค.กำหนด ดังนั้นจึงมีการ Onsite Online และOnair ด้วย

 

ด้านนายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมศิลปะจากศิลปิน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “ความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ”ซึ่งกิจกรรมศิลปะจากศิลปินเป็นการนำผลงานของศิลปินในแขนงต่างๆ เช่นภาพวาด ภาพเขียน ดนตรีบ ทกวีและงานศิลปะหัตถกรรมมาจัดแสดง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนได้มีความรักในงานศิลปะ และมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยศิลปินได้นำเสนอผลงานมากกว่า 50 ชิ้นมาจัดแสดงร่วมกันในครั้งนี้และในโอกาสต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000