จิตอาสาลำพูน รวมพลังร่วมใจทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า สร้างความรักและหวงแหนผืนป่าชุมชน - ไทยเสรีนิวส์
จิตอาสาลำพูน รวมพลังร่วมใจทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า สร้างความรักและหวงแหนผืนป่าชุมชน

จิตอาสาลำพูน รวมพลังร่วมใจทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า สร้างความรักและหวงแหนผืนป่าชุมชน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะให้กำลังใจและชื่นชม กลุ่มพระสงฆ์ สามเณร พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ตามโครงการพัฒนาป่าชุมชนที่มีความรัก ความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันหวงแหนอนุรักษ์รักผืนป่าชุมชนของตนเอง

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณป่าชุมชนหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 18 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ได้พบกลุ่มพระสงฆ์ สามเณร พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ตามโครงการพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปี จึงหยุดรถและเดินลงไปพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่มีความรักความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันหวงแหน อนุรักษ์รักผืนป่าชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งขอให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันให้สถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยว ร่วมรักษาคุณภาพอากาศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดลำพูนเมืองแห่งวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 


กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000