กฟผ. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้สื่อมวลชน จ. นนทบุรี - ไทยเสรีนิวส์
กฟผ. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้สื่อมวลชน จ. นนทบุรี

กฟผ. มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้สื่อมวลชน จ. นนทบุรี

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. นางอรัญญา แสนชื่น วิทยากรระดับ 9 ผู้แทนโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์การ กฟผ. นำอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ของ กฟผ. ไปมอบให้สื่อมวลชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยมีนายคุรุชน พืชมงคล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี รักษาการประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และคณะสื่อมวลชน จ.นนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ ผู้แทน กฟผ. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสื่อสาร ให้ข้อมูลภารกิจของ กฟผ.การผลิตไฟฟ้า การดูแลสังคมชุมชนและความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือส่วนเพิ่ม ณ ศาลากลาง จ.นนทบุรี

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000