มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา สร้างบ้านให้เด็กยากจนชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเชิญชวน น.ร.จบ ม.3 เรียน ปวช.และ ปวส. ฟรี (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา สร้างบ้านให้เด็กยากจนชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเชิญชวน น.ร.จบ ม.3 เรียน ปวช.และ ปวส. ฟรี (มีคลิป)

มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกับ อบต.โคกตาลสร้างบ้านให้เด็กยากจนชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะที่หลวงพ่อพุฒประชาสัมพันธ์เชิญชวน น.ร.จบ ม.3 เรียนวิชาชีพฟรีระดับ ปวช.และ ปวส.

 

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64 ที่บ้านโคกทุ่งล้อม ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน “โครงการบ้านผู้ยากไร้” ให้แก่ ด.ญ.ลัดดา ปรือปรัก อายุ 12 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ 8 บ้านโคกทุ่งล้อม โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งได้มีการนำเอาผ้าห่มอย่างดี จำนวน 200 ผืน ปฏิทินหลวงปู่สรวง มามอบให้กับชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้านที่ยากไร้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว และได้นำเอาผ้ายันต์หลวงปู่สรวง รวมทั้งเงินสดจำนวน 5,000 บาท มามอบให้กับ ด.ญ.ลัดดา พร้อมทั้งได้นำเอารถจักรยาน 2 ล้อ จำนวน 2 คันมามอบให้กับ ด.ญ.ลัดดาและน้องสาว ได้ขับขี่ไปเรียนหนังสือ ขณะเดียวกันได้มีส่วนราชการและมีผู้ใจบุญได้นำเอาเงินและเครื่องใช้ภายในบ้านมามอบให้กับ ด.ญ.ลัดดาและครอบครัวอีกด้วย โดยมี นายวิชัย ถาวร กำนัน ต.โคกตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้นำชุมชน นำชาวบ้านมาร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ

นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า “โครงการบ้านผู้ยากไร้” เป็นโครงการที่ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวบ้านที่ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในเขตพื้นที่ อ.ภูสิงห์ เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งการมอบบ้านในครั้งนี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกตาล ได้คัดเลือกชาวบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2564 ได้แก่ ด.ญ.ลัดดา ปรือปรัก ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยตามโครงการนี้ โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจาก พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ร่วมกับ อบต.โคกตาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกตาลและผู้นำหมู่บ้านโคกทุ่งล้อม ร่วมกันจัดสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนลียีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้แก่ น.ร.ชาย – หญิง ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร น.ร.ที่เรียนจบชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าเรียนระดับ ปวช.หลักสูตร 3 ปี มี 6 สาขาวิชาที่เปิดสอนคือ 1.แผนกช่างยนต์ 2.แผนกช่างโยธา 3.แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 4.แผนกบัญชี 5.แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6.แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และรับสมัคร น.ร.ที่จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนระดับ ปวส. เปิดสอน 4 แผนกวิชาคือ 1.แผนกช่างยนต์ 2.แผนกช่างโยธา 3. แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง 4. แผนกบัญชี โดยมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ น.ศ.เรียนฟรี ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 098 – 586 – 0507

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000