สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ด้วย 8 บริการ ก่อนเวลาราชการ และเวลาพักเที่ยง - ไทยเสรีนิวส์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ด้วย 8 บริการ ก่อนเวลาราชการ และเวลาพักเที่ยง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ด้วย 8 บริการ ก่อนเวลาราชการ และเวลาพักเที่ยง

 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ตรวจติดตาม การปฏิบัติงานในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้นำคณะข้าราชการครูและบุคลากร อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ด้วยแปดบริการหลัก อันได้แก่ 1) งานรับส่งหนังสือราชการ 2) หน่วยติดต่อสอบถามและนำข้อราชการ 3) แว่นสายตา 4) หน้ากากอนามัย 5) คอมพิวเตอร์บริการ 6) ยาสามัญประจำบ้าน 7) น้ำดื่ม และ 8) กาแฟ

สำหรับช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการบำนาญมาติดต่อราชการ จำนวน 3 ท่าน โดยได้มีการอำนวยความสะดวกและมอบน้ำดื่มให้ทั้ง 3 ท่านด้วย
อนึ่ง ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เฉลี่ยวันละประมาณ 13 ท่าน โดยได้อำนวยความสะดวกทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หลังเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อได้โดยตรง นัดเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานต่างๆ

ด้านนายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มงานต่าง ๆ บางกลุ่มงาน กำลังมีการทดสอบการติดต่อประสานงานราชการทางระบบออนไลน์ เพื่อให้การบริการงานราชการ สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และสะดวกสบาย เป็นประโยชน์กับผู้ติดต่อราชการมากยิ่งขึ้น อาทิ การขอหนังสือรับรอง เพื่อยื่นเรื่องต่อสถาบันทางการเงินต่าง ๆ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน การขอเอกสารประกอบการขอพระราชทานเพลิงศพ การขอมีบัตรประจำตัว 5 แบบ ได้แก่ ข้าราชการปกติ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจําบํานาญ และพนักงานราชการ เป็นต้น

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000