กลุ่ม OTOP ศรีสะเกษ เปิดลานของดี๊เมืองศรีเกษ งดงามตระการตา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
กลุ่ม OTOP ศรีสะเกษ เปิดลานของดี๊เมืองศรีเกษ งดงามตระการตา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (มีคลิป)

กลุ่ม OTOP ศรีสะเกษ เปิดลานของดี๊เมืองศรีเกษ งดงามตระการตา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ หลังที่ 3 ศูนย์โอท็อปศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานลานของดี๊เมืองศรีเกษ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จ.ศรีสะเกษ ได้จัดงานนี้ขึ้น

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การเดินแบบผ้าอัตลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ภายใต้ธีมงาน “ผ้าทอเบญจศรี ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ และข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ศรีสะเกษ ที่พากันสวมใส่ผ้าทอเบญจศรีหลากหลายสีสันอย่างงดงามตระการตา มาเดินแบบให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชม

นอกจากนี้แล้วยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มากมาย โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวศรีสะเกษมาให้การต้อนรับ และร่วมชมกิจกรรมครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการพัฒนา OTOP โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่และเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับโอกาสทางอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ค้าขาย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้มีการจัดงานลานของดี๊เมืองศรีเกษขึ้นมา โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.พ. 64

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ลานของดี๊เมืองศรีเกษแห่งนี้ จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของ จ.ศรีสะเกษ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้า รองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดที่เดินทางมาท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ และเป็นสถานที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ

ซึ่งการจัดงานนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและบริการสินค้าจากชุมชนการตลาด และบริการสินค้าจากชุมชน โดยในการจัดงานนี้ ได้จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ OTOP Mobile ซึ่งมีหน่วยงานภาคีต่างๆ มาเข้าร่วม และมีสินค้า OTOP ทั้งประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของตกแต่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษและนักท่องเที่ยวทั่วไปมาชม ช๊อป เลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ




สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000