ครบรอบ 69 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง - ไทยเสรีนิวส์
ครบรอบ 69 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ครบรอบ 69 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 


ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 69 ปี โดยมี นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง


ภายในงานมีพิธี สักการะศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อมาเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่ อดีตผู้พิพากษาสมทบที่ทำคุณประโยชน์ ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


จากนั้น เวลา 14.00 น. เป็นการประกวดผลงาน นวัตกรรมหรือผลงานของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยผลการประกวด ประกอบด้วย ด้านการทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัว รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ด้านโครงการต่างๆ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อ 29 ม.ค.64 ที่ผ่านมา

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000