สงขลา วันทหารผ่านศึก มอบเกียรติบัตร ที่ค่ายเสนาณรงค์ ( มทบ.42 ) - ไทยเสรีนิวส์
สงขลา วันทหารผ่านศึก มอบเกียรติบัตร ที่ค่ายเสนาณรงค์ ( มทบ.42 )

สงขลา วันทหารผ่านศึก มอบเกียรติบัตร ที่ค่ายเสนาณรงค์ ( มทบ.42 )

 

พลทหารเผชิญศักดิ์ สาสุธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็น ทหารผ่านศึกดีเด่นระดับประเทศ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของประเทศ ด้านการเกษตรทหารผ่านศึกดีเด่น เข้ารับเกียรติบัตรจากท่าน พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผบ.มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ ที่ผ่านมา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000